MK

Дискотека

За помладата генерација и за оние кои се чувствуваат млади, хотелот нуди забава во сопствениот диско клуб кој е комплетно опремен со модерна аудио опрема и систем за осветлување.