MK

ВЕВЧАНИ

Селото Вевчани се наоѓа на југозападниот предел во подножјето на планината Јабланица. Сместено е на околу 800-950 метри надморска висина. Селото е сместено на 14 километри северо-западно од градот Струга. Селото е сместено во близина на селата Октиси, Велешта, Подгорци, Горна Белица и со Албанската граница на западниот дел од селото.

Познатите Вевчански извори се едни од најпознатите извори во Македонија. Изворите се сместени на источните падини на планината Јабланица и течат низ селото Вевчани на приближно 900 метри надморска височина.

Најголемиот извор е сместен на отворот на една од многуте пештери во оваа област. Под најголемиот извор, има десет помали извори кои се измешуваат меѓусебно.